مطالب آموزشي - مارکتینگ و فروش

نام کتاب : بازاریابی و مدیریت بازار

مولفین : دکتر داور ونوس، دکتر احمد روستا، دکتر عبدالحمید ابراهیمی

برای دانلود خلاصه کتاب کلیک کنید