میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

"بخش‌بندی بازار"  تعیین بخش‌هایی از بازار است که نسبت به یکدیگر متفاوت می‌باشند. بخش‌بندی این اجازه را می‌دهد که شرکت بتواند نیازهای مشتریان بالقوه هر بخش را بهتر پاسخ دهد.

نیاز به بخش بندی بازار
مفهوم بازاریابی به معنای شناخت نیازهای مشتریان و پاسخ به این نیازها بهتر از رقبا می‌باشد. اما باید توجه داشت که مشتریان مختلف نیازهای متفاوتی دارند و به ندرت ممکن است آنها نظرات کاملاً یکسانی داشته باشند.

بازاریابی انبوه معطوف به درنظرگرفتن بازار به عنوان یک گروه متجانس  بوده و از این رو یک آمیخته بازاریابی برای همه مشتریان پیشنهاد می‌کند. بازاریابی انبوه به شرکت اجازه می‌دهد مقیاس اقتصادی با استفاده از تولید انبوه  ، توزیع انبوه  و ارتباط جمعی   به واقعیت تبدیل شود. نقطه ضعف بازاریابی انبوه زمانی است که نیازها و نمودهای مشتریان متفاوت بوده و محصول یا خدمت پیشنهادی توسط همه مشتریان مطلوب ارزیابی نشود. در این زمان اگر شرکت به این تفاوتها توجه نکند شرکت دیگری می‌تواند با محصول دیگری وارد بازار شده و این نیاز متفاوت را برای این مشتریان پاسخ دهد که در اینصورت شرکت مشتریان فعلی یا بالقوه خود را از دست خواهد داد.

از سوی دیگر بازاریابی هدف   تنوع مشتریان و نیازهای آنها را تشخیص داده و سعی نمی‌کند به همه آنها از طریق یک محصول یا خدمت پاسخ دهد. از این سو گام اول در بازاریابی هدف مشخص کردن بخشهای مختلف بازار و نیازهای هر یک می‌باشد.

همچنين منافع ديگري براي تقسيم‌بندي بازار وجود دارند كه عبارتند از:
-    تسهيل انتخاب بازار هدف
-    افزايش سودآوري
-    شكل‌دهي به نيازها
-    ايجاد زمينه نوآوري
-    افزايش كارآيي بازاريابي
-    سودمندي مشتريان
-    رابطه پايدار با مشتري
-    افزايش در سهم بازار ]5[

الزامات بخش‌بندی
علاوه بر تفاوت در نیازها، برای کاربردی بودن بخش‌بندی، می‌بایست هر بخش نسبت به بخش دیگر قابل شناسایی و ارزیابی باشد. از این رو هر بخش می‌بایست دارای ویژگی‌های زیر باشد:

1- قابلیت شناسایی : مشخصات متمایز کننده بخش می‌بایست قابل اندازه‌گیری یا ارزیابی باشد تا بتوان هر بخش را شناسایی کرد.
2- قابلیت دسترسی : بخش می‌بایست از طریق ارتباطات و شبکه توزیع قابل دسترسی باشد.
3- قابل توجه بودن : بخش می‌بایست به اندازه کافی بزرگ باشد تا تخصیص منابع به هدفگذاری روی آن مقرون به صرفه باشد.
4- نیازهای واحد : برای معین کردن پیشنهادات (محصول/خدمت)، هر بخش‌ می‌بایست پاسخ یکسانی به آمیخته‌بازاریابی بدهد.
5-  پایدار بودن : بخش‌ها می‌بایست به اندازه کافی پایدار باشند تا هزینه تغییرات مکرر ایجاد شود.

یک بخش‌بندی خوب بازار در یک بخش با اعضای ذاتاً متجانس (و احیاناً ظاهراً‌ نامتجانس) تبلور خواهد یافت که اینگونه بخش‌بندی باعث می‌شود بخش‌ها در درون خود تا حدامکان شبیه بوده و از سوی دیگر با بخش‌های دیگر کمترین تشابه را داشته باشند. به عبارت دیگر در بخش‌بندی بازار می‌بایست اصل اِفراز  رعابت شود.

 

بخش‌بندي به شيوه‌اي اثربخش
بديهي است براي تقسيم‌بندي يك بازار راههاي زيادي وجود دارد، ولي همه اين راهها اثربخش نمي باشند براي اينكه تقسيم‌بندي بازار اثربخش شود، بازار بايد داراي ويژگي‌هاي زير باشد:

1- قابليت اندازه‌گيري:
بخش‌هاي بازار از نظر اندازه و قدرت خريد، بايد قابل سنجش باشد. در برخي موارد مشاهده شده است متغيرهايي كه در تقسيم‌بندي بازار به كار مي‌روند قابل اندازه گيري نمي‌باشند. مثلاً ميزان علاقه مشتريان به غذاهاي چرب براحتي قابل اندازه‌گيري نمي‌باشد.
2- در دسترس بودن:
شركت يا بازاريابي بايد بتواند به بخشهاي سود‌آور بازار دسترسي داشته باشد و خدماتي سودمند ارائه كند. شركت پس از بخش بندي بازار بايد بتواند به گروههاي همكن دسترسي داشته و با ارائه برنامه‌هاي بازاريابي محصولات و خدمات خويش را به آنها ارائه كند.
3- قابل اجرا بودن
برنامه‌هاي اثربخش را بايد به گونه‌اي طراحي نمود كه مناسب بخش‌هاي بازار مورد نظر باشند. يكي از مهمترين نكات در اينجا اين است كه آيا منابع انساني شركت براي بخشهاي متعدد تعريف شده كافي مي‌باشد يا خير؟ 

 

 

Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Dich, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، www.modiriateFarda.ir ، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مديريت فرداMarketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند،www.modiriateFarda.ir ، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مديريت فرداMarketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، Brand