دکتر مجتبی شفاعی

دکتر مجتبی شفاعی

مدرس و مشاور کسب و کار

22+ سال

تجربه کاری و اجرایی

14.000 + نفرساعت

آموزش تخصصی

10+ سال

مشاوره کسب و کار

8 عنوان کتاب

مدیریت و مارکتینگ

آموزش و مشاوره کسب و کار

تحلیل گری و توسعه فروش

رفتارشناسی مشتریان، توسعه فروش، پخش مویرگی و ...

سیستم سازی کسب و کار

فرآیندسازی، سنجه ها، تفویض و توانمندسازی و ...

تحلیل و عارضه یابی کسب و کار

استراتژی بازار، منابع انسانی، تامین، فروش و ...

دوره های آموزشی

نشست ها و کارگاه های آموزشی

کتاب های کاربردی

پادکست های کاربردی

مطالب آموزشی

برخی از تجربیات همکاری و مشاوره