مطالب آموزشي - مارکتینگ و فروش

مدلهاي رفتاري متعددي براي تجزيه و تحليل رفتار سازماني وجود دارند. شركت توماس اينترنشنال، از سال 1970، آن زمان كه سيستمهاي فناوري اطلاعات چنين گسترده نبود، كار خود را بر اساس يكي از اين مدلهاي رفتاري شروع كرد. و تا امروز كه در 60 كشور جهان، به 30،000 مشتري خدمات ارائه ميكند، اين فعاليت ادامه دارد.


مدلي كه توماس محصولات و خدمات خود را در بخش رفتار سازماني بر آن بنا كرده،‌نسخه خاصي از مدل DISC است.

در اينجا بر آن نيستيم تا وارد جزئيات تئوريك قضيه شويم، اما به طور خلاصه اين مدل رفتار فرد را تابع 4 پارامتر عمده ميداند، كه عبارتند از:
Dominance كه شايد بتوان آن را سلطه جوئي ترجمه نمود. اين پارامتر را بعضاً نشان دهنده شيوه تعامل شما با lمشکلات و چالشها ميدانند. يعني چالش جو يا آرام؟ رقابتي يا بي تفاوت؟ و مواردي مانند اين. كساني كه با اين مدل آشنا ميشوند، به غلط، تصور ميكنند كه فقط كساني كه اين پارامتر در شاخصه هاي رفتاري آنها هست، افراد به درد بخوري هستند. در حاليكه اصلاً اينطور نيست. اين باور كاملاً غلط است.

Influence يا اثرگذاري، كه اين پارامتر براي سنجش رفتار شما در مواجهه و تعامل با افراد به كار ميرود. توجه به اين نكته لازم است كه لزوماً هر كه I بالا داشت، روابط مناسبي با مردم نخواهد داشت. ممكن است او از روابط با افراد لذت ببرد، ولي لزوماً ممكن است در اينكه تبحر نداشته باشد و برعكس سبب رنجش ديگران شود. لابد ديده ايد كه در يك مهماني يك High I با همه خوش و بش ميكند و اتفاقاً همه را هم ميرنجاند. بر عكس يك Low I با يك يا دو نفر حرف ميزند، اما آنها از تعامل با او لذت فراوان ميبرند.

Steadiness يا يكساني-پايداري،‌پارامتري است كه بيانگر برخورد و رفتار شما در زمینه سرعت عمل و هماهنگی است. محيط دائماً در تغيير را دوست داريد يا محيط ايمن و پايدار را؟

Compliance يا تطبيق پذيري، پارامتري است كه تعامل شما را با ضوابط و مقررات بيان ميكند. شما چقدر به درست انجام شدن كار، طبق اصول بودن آن و مواردي از اين دست توجه داريد؟

در مدل ديسك، يكی از اشتباهات بزرگی که ممكن است رخ دهد آن است که تصور شود كه پارامترهاي رفتاري كه زير خط مياني در نمودار ديسك قرار ميگيرند،‌منفي هستند، يا نقطه ضعف هستند. اصلاً اينطور نيست. به شکل زیر توجه کنید و ادامه مطلب را مطالعه فرمائید:

پارامتراهاي بالاي خط مياني كه آنها را پرشدت ميناميم، رفتار شما را تعيين ميكنند، مانند شاخ و برگ درخت هستند، مردم ما را با آن رفتارها ميبينند و به خاطر ميسپارند.

پارامترهاي زير خط مياني، مانند ريشه درخت هستند، زمينه را براي بروز پارامترهاي پرشدت فراهم ميكنند. اگر آنها نباشند، پارامترهاي پرشدت بروز نخواهند كرد. و به همين دليل است كه نموداري كه تمام پارامترهايش بالاي خط مياني باشند طبيعي نيست (مانند درختي كه ريشه ندارد)، نموداري هم تمام پارامترهايش زير خط مياني باشند، (درختي كه ريشه ندارد) طبيعي نيست.

 

 

 

پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند , Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research , بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، مشاوره، بازرگاني خارجي، واردات ، صادرات، مديريت فرداي ايرانيان، گمرك، حمل و نقل، تحريم، دورزدن تحريم، قرارداد خارجي، تجارت