مطالب آموزشي - مارکتینگ و فروش

مشتريان امروز فرصت‌هاي بيشتري براي مقايسۀ شرکت شما با رقبا در اختيار دارند و مديريت مشتريان پيچيده‌تر از گذشته شده است. بنابراين ايجاد روابط خلاق، هوشمند و مؤثر ميان مشتريان و نیروهای فروش، بدون شناخت تيپ شخصيتي مشتريان، تقريباً غير ممکن است.


کليدي ترين شاخصه جذب و حفظ مشتري را مي توان قدرت، مهارت و سبک ارتباط مؤثر با مشتريان دانست. به این منظور ما در دوره روانشناسی ارتباط با مشتری می کوشیم يادگيري هاي گذشته فراگیران را دستکاري کنیم و خزانه رفتاري آنها را غني تر نمائبم به گونه ای که با مشتریان خود موثرتر ارتباط برقرار کنیم.

مشتریان عالي طلب:    مشتریان سخت گیر و عصبانی
مشتریان مهر طلب:      مشتریان دلخور و غمگین
مشتریان رياست طلب:  مشتریان سیاستمدار و بازیگر
مشتریان هنر طلب:      مشتریان احساساتی
مشتریان دانش طلب:   مشتریان متفکر و فوق العاده پرسشگر
مشتریان عدالت طلب:  مشتریان شکاک و وارسی کننده
مشتریان تنوع طلب:.    مشتریان قشقرق راه انداز
مشتریان قدرت طلب:   مشتریان قاطع، مسلط و خشمگین
مشتریان صلح طلب:    مشتریان خونسرد و بی خیال

بازاريابي آينده، بازاريابي رفتاري است . رابطه خوب و محترمانه برقرار کردن با مشتریان کاملا با برقراری یک رابطة مؤثر متفاوت است

 

 

 

پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند , Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research , بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، مشاوره، بازرگاني خارجي، واردات ، صادرات، مديريت فرداي ايرانيان، گمرك، حمل و نقل، تحريم، دورزدن تحريم، قرارداد خارجي، تجارت