مطالب آموزشي - مارکتینگ و فروش

- موقعیتهایی که در آن شغل فروش صرفا تحویل محصول است؛مانند راننده،فروشنده نوشابه،فروشنده نفت و بنزین

- موقعیتهایی که در آن نیروی فروش در داخل سازمان از مشتریان سفارش میگیرند؛مانند فروشندگان خرده فروشیها

- موقعیتهایی که در آن نیروی فروش از خارج سازمان سفارش فروش میگیرند و در بازارهای معینی با مشتریان تماس برقرار میکنند؛مانند عمده فروشیها که با خرده فروشیها تماس میگیرند.

- موقعیتهایی که در آن نیروی فروش سفارش نمیگیرند و شغل آنها عبارتست از ایجاد روابط خوب،فعالیتهای ترویجی و ترفیعی؛مانند نمایندگان شرکتهای داروسازی که با پزشکان تماس میگیرند.

- موقعیتهایی که در آن تأکید اصلی بر دانش فنی فروشنده راجع به محصول است؛مانند مهندسی فروش

- موقعیتهایی که مستلزم فروش خلاقانه محصول ویژه است؛مانند فروش کامپیوترها دائره المعارفها.

- موقعتهایی که مستلزم فروش خلاقانه خدمات است؛مانند بیمه،خدمات تبلیغاتی یا خدمات مشاوره ای.فروش خدمات دارای بالاترین پیچیدگی است چون خدمات را بسادگی محصولات ملموس نمیتوان عرضه کرد.

 

 

پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند , Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research , بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، پخش مويرگي، توزيع مويرگي، مديريت فروش، ويزيتور، آموزش، مذاكره، مشاوره، فروشندگي حرفه‌اي، برند, Brand, Marketing, Sales, Management, Market, Manager, Success, Distribution, Brand, Advertising, Ad, Market Research, بازاريابي، فروش، مديريت، موفقيت، بازار، برند، توزيع مويرگي، تبليغات، تحقيقات بازار، حکايتهاي مديريتي، مدير موفق، شرکت موفق، اصول مذاکره، مديريت فردا، برندينگ، برند ، نشان تجاري، علامت تجاري، نام تجاري، برند، Brand، مجتبي شفاعي، دكترا، بازرگاني، مديريت، www.ModiriateFarda.IR، مشاوره، بازرگاني خارجي، واردات ، صادرات، مديريت فرداي ايرانيان، گمرك، حمل و نقل، تحريم، دورزدن تحريم، قرارداد خارجي، تجارت