فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 تیپ شناسی شخصیتی : مدل 9گانه Enneagram 94-10-21 4995
2 تیپ شناسی شخصیتی : مدل انسان 94-10-21 2679
3 تیپ شناسی شخصیتی : مدل 3 گانه اینیاگرام 94-10-20 1579
4 تیپ شناسی شخصیتی : مدل اشکال هندسی 94-10-20 1997
5 تیپ شناسی شخصیتی : مدل چهارگانه بقراط 94-10-20 2519
6 تیپ شناسی شخصیتی : مدل DAS 94-10-20 2514
7 مفهوم شخصیت مشتری و روان مشتری 94-10-19 653
8 مدل های رفتار مصرف‌کننده 94-10-04 3159
9 علوم مرتبط با رفتارشناسی مصرف کننده/مشتری 94-10-02 3363
10 علل مطالعه رفتار مصرف کننده 94-10-01 2850
11 رضایت مشتریان داخلی مقدمه سودآوری 94-08-15 2260
12 زنجیره خدمت - وفاداری - سودآوری 94-08-13 2028
13 مدل رضایت سنجی کیفیت کانو 94-08-05 2356
14 سطوح وفاداری مشتریان 94-07-01 9284
15 تفاوت مشتری و خریدار 92-08-19 3033
16 گامهای تحقیقات بازاریابی 92-08-18 3084
17 سیستم های اطلاعات بازاریابی MIS 92-08-17 3916
18 ممیزی بازاریابی (Marketing Audit) 91-05-20 2470
19 بخش بندی بازار (Market Segmentation) 91-05-20 3374
20 جزئیات تحقیقات بازاریابی 91-05-20 2445
21 شناخت رفتار مصرف کننده، مقدمه افزایش فروش 91-05-20 4782
22 میزان وفاداری در خرید از خرده فروشی ها 91-03-24 2134
23 راهنمای یک تحقیق کیفی 91-03-24 2098
24 مفهوم رضایت مشتری در بازارهای صنعتی 91-03-23 2385
25 ارتباط با تیپ رفتاری S 91-03-21 1217
26 مفهوم مشتری 91-03-09 3254
27 روشهای اندازه گیری رضایت مشتری 91-03-09 2785
28 مشتری مداری و راههای کسب رضایت مشتریان 91-03-07 2652
29 رفتار مصرف كننده 90-08-25 2853
30 تفاوت نحقيقات بازاريابي و بازاريابي مستقيم 90-08-25 2293
31 فعاليت‌هاي تحقيقات بازاريابي 90-08-25 2418
32 تاثير هديه بر افزايش وفاداري مشتري 90-06-22 5092
33 راهكاري عملي براي تشخيص رفتارمصرف‌كننده 90-06-22 2262
34 نظرسنجي خود را اينگونه دقيق كنيم 90-06-22 1998
35 منافع و مضرات وفاداري مشتريان 90-06-22 4140
36 شرايط آتي تحقيقات بازار 90-06-22 2164
37 نكاتي در طراحی پرسشنامه 90-05-05 3745
38 تفاوت تحقيقات بازار و تحقيقات بازاريابي 90-01-28 3814
39 هوش هيجاني و مدیریت بازار 90-01-28 2737
40 تحقيقات بازار مقدمه موفقيت 90-01-28 2723
41 تحليل محيطي با استفاده از Marketing 5C's 90-01-28 6979
42 انتخاب بازار هدف 90-01-28 5503
43 بخش‌بندي بازار (Market Segmentation) 90-01-28 3521
44 اصول بخش‌بندي بازار در بازارهاي مصرفي 90-01-28 2760
45 اصول بخش‌بندي بازار در بازارهاي تجاري 90-01-28 2962
46 وفاداري به برند 90-01-28 4374
47 تاثير هيجان بر رفتار مصرف کننده 90-01-28 5900
48 بخش بندي بازار بر اساس طبقات اجتماعي 90-01-28 5480
49 مثالهاي تحقيقات بازاريابي 90-01-28 5156
50 گامهاي اجرايي تحقيقات بازار 90-01-28 2184