فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 گامهای تحقیقات بازاریابی 92-08-18 2749
2 سیستم های اطلاعات بازاریابی MIS 92-08-17 3430
3 ممیزی بازاریابی (Marketing Audit) 91-05-20 2216
4 جزئیات تحقیقات بازاریابی 91-05-20 2199
5 راهنمای یک تحقیق کیفی 91-03-24 1925
6 ارتباط با تیپ رفتاری S 91-03-21 999
7 رفتار مصرف كننده 90-08-25 2302
8 تفاوت نحقيقات بازاريابي و بازاريابي مستقيم 90-08-25 2028
9 فعاليت‌هاي تحقيقات بازاريابي 90-08-25 2239
10 راهكاري عملي براي تشخيص رفتارمصرف‌كننده 90-06-22 2005
11 نظرسنجي خود را اينگونه دقيق كنيم 90-06-22 1749
12 شرايط آتي تحقيقات بازار 90-06-22 1921
13 نكاتي در طراحی پرسشنامه 90-05-05 3377
14 تفاوت تحقيقات بازار و تحقيقات بازاريابي 90-01-28 3447
15 هوش هيجاني و مدیریت بازار 90-01-28 2405
16 تحقيقات بازار مقدمه موفقيت 90-01-28 2540
17 تحليل محيطي با استفاده از Marketing 5C's 90-01-28 6505
18 مثالهاي تحقيقات بازاريابي 90-01-28 4522
19 گامهاي اجرايي تحقيقات بازار 90-01-28 1981