فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 مشاوره مدیریت تامین کالا و انبارداری 22223
2 مشاوره توسعه فروش و شبکه پخش مویرگی 6274
3 مشاوره راه اندازی و توسعه شرکت پخش 12372
4 سامانه هوش تجاری صنعت پخش (Arena BI) 10888
5 عارضه یابی، آموزش و بهبود عملکرد تیم فروش 9647
6 خدمات مشاوره در حوزه فروش و پخش 23993
7 برخی از سوابق همکاری و مشتریان مدیریت فردا 6481