فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 مشاوره مدیریت تامین کالا و انبارداری 21095
2 مشاوره توسعه فروش و شبکه پخش مویرگی 5389
3 مشاوره راه اندازی و توسعه شرکت پخش 11378
4 سامانه هوش تجاری صنعت پخش (Arena BI) 10102
5 عارضه یابی، آموزش و بهبود عملکرد تیم فروش 8624
6 خدمات مشاوره در حوزه فروش و پخش 22527
7 برخی از سوابق همکاری و مشتریان مدیریت فردا 6000