فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 تعدادی اصطلاحات بازرگانی 93-05-20 13689
2 اصطلاحات اینکوترمز 90-11-09 4319
3 اسناد حمل و بارنامه 90-11-09 2472
4 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی 90-10-06 2836
5 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقوقی 90-10-06 2766
6 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقیقی 90-10-06 2727
7 مدارک ابطال یا تعلیق کارت بازرگانی 90-10-06 2182
8 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی 90-10-06 3381
9 همه چیز درباره كارت بازرگانی 90-10-06 3730
10 مفهوم واردات 90-10-05 5366
11 تشریفات مربوط به صادرات کالا 90-10-05 3051
12 مفهوم صادرات 90-10-05 2489
13 تشریفات مربوط به خرید کالا 90-10-05 2454
14 تشریفات واردات و ترخیص کالا 90-10-05 2743
15 علائم اختصاری تجاری 90-10-05 3772
16 انواع اسناد بازرگاني 90-09-13 3848
17 درباره گمرك 90-09-13 2406
18 اسناد در مقابل پرداخت / قبول بروات ارزي / وصول اسنادي: 90-09-13 1897
19 انواع قراردادهاي خارجي 90-09-13 3331
20 قرارداد Buy Back 90-09-13 3377
21 قرارداد اعطاي امتياز خاص 90-09-13 1722
22 همه چيز درباره روشهاي پرداخت در تجارت بين‌الملل 90-09-13 3545
23 اظهارنامه واردات كالا 90-09-12 2374
24 انواع كالا در بازرگاني خارجي 90-05-05 1845
25 حق العمل كار گمركي 90-05-05 1479
26 قرارداد تحت ليسانس (Under License) 90-05-05 8482
27 حمل كالا در تجارت خارجي 90-05-05 1900
28 قرارداد خدمات فني و مهندسي 90-05-05 1877
29 قرارداد ساخت (Turn Key) 90-05-05 3229
30 قرارداد B.O.T 90-05-05 4521
31 همه چيز درباره اعتبار اسنادي (LC) 90-05-05 3613
32 اتاق بازرگانی چیست؟ 90-01-28 2792