فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 تعدادی اصطلاحات بازرگانی 93-05-20 15261
2 اصطلاحات اینکوترمز 90-11-09 4948
3 اسناد حمل و بارنامه 90-11-09 2830
4 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی 90-10-06 3281
5 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقوقی 90-10-06 3251
6 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقیقی 90-10-06 3123
7 مدارک ابطال یا تعلیق کارت بازرگانی 90-10-06 2533
8 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی 90-10-06 3829
9 همه چیز درباره كارت بازرگانی 90-10-06 4220
10 مفهوم واردات 90-10-05 6222
11 تشریفات مربوط به صادرات کالا 90-10-05 3508
12 مفهوم صادرات 90-10-05 2944
13 تشریفات مربوط به خرید کالا 90-10-05 2870
14 تشریفات واردات و ترخیص کالا 90-10-05 3152
15 علائم اختصاری تجاری 90-10-05 4512
16 انواع اسناد بازرگاني 90-09-13 4569
17 درباره گمرك 90-09-13 2739
18 اسناد در مقابل پرداخت / قبول بروات ارزي / وصول اسنادي: 90-09-13 2163
19 انواع قراردادهاي خارجي 90-09-13 3772
20 قرارداد Buy Back 90-09-13 3840
21 قرارداد اعطاي امتياز خاص 90-09-13 2003
22 همه چيز درباره روشهاي پرداخت در تجارت بين‌الملل 90-09-13 4118
23 اظهارنامه واردات كالا 90-09-12 2804
24 انواع كالا در بازرگاني خارجي 90-05-05 2115
25 حق العمل كار گمركي 90-05-05 1762
26 قرارداد تحت ليسانس (Under License) 90-05-05 10226
27 حمل كالا در تجارت خارجي 90-05-05 2221
28 قرارداد خدمات فني و مهندسي 90-05-05 2156
29 قرارداد ساخت (Turn Key) 90-05-05 4004
30 قرارداد B.O.T 90-05-05 4880
31 همه چيز درباره اعتبار اسنادي (LC) 90-05-05 4120
32 اتاق بازرگانی چیست؟ 90-01-28 3248