فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 تعدادی اصطلاحات بازرگانی 93-05-20 14784
2 اصطلاحات اینکوترمز 90-11-09 4822
3 اسناد حمل و بارنامه 90-11-09 2715
4 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی 90-10-06 3172
5 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقوقی 90-10-06 3140
6 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقیقی 90-10-06 3032
7 مدارک ابطال یا تعلیق کارت بازرگانی 90-10-06 2451
8 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی 90-10-06 3717
9 همه چیز درباره كارت بازرگانی 90-10-06 4108
10 مفهوم واردات 90-10-05 6037
11 تشریفات مربوط به صادرات کالا 90-10-05 3397
12 مفهوم صادرات 90-10-05 2805
13 تشریفات مربوط به خرید کالا 90-10-05 2780
14 تشریفات واردات و ترخیص کالا 90-10-05 3062
15 علائم اختصاری تجاری 90-10-05 4258
16 انواع اسناد بازرگاني 90-09-13 4384
17 درباره گمرك 90-09-13 2650
18 اسناد در مقابل پرداخت / قبول بروات ارزي / وصول اسنادي: 90-09-13 2085
19 انواع قراردادهاي خارجي 90-09-13 3657
20 قرارداد Buy Back 90-09-13 3696
21 قرارداد اعطاي امتياز خاص 90-09-13 1916
22 همه چيز درباره روشهاي پرداخت در تجارت بين‌الملل 90-09-13 3984
23 اظهارنامه واردات كالا 90-09-12 2722
24 انواع كالا در بازرگاني خارجي 90-05-05 2044
25 حق العمل كار گمركي 90-05-05 1659
26 قرارداد تحت ليسانس (Under License) 90-05-05 9742
27 حمل كالا در تجارت خارجي 90-05-05 2136
28 قرارداد خدمات فني و مهندسي 90-05-05 2085
29 قرارداد ساخت (Turn Key) 90-05-05 3805
30 قرارداد B.O.T 90-05-05 4795
31 همه چيز درباره اعتبار اسنادي (LC) 90-05-05 4002
32 اتاق بازرگانی چیست؟ 90-01-28 3136