فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 تعدادی اصطلاحات بازرگانی 93-05-20 14125
2 اصطلاحات اینکوترمز 90-11-09 4556
3 اسناد حمل و بارنامه 90-11-09 2609
4 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی 90-10-06 3041
5 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقوقی 90-10-06 2990
6 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقیقی 90-10-06 2930
7 مدارک ابطال یا تعلیق کارت بازرگانی 90-10-06 2372
8 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی 90-10-06 3598
9 همه چیز درباره كارت بازرگانی 90-10-06 3931
10 مفهوم واردات 90-10-05 5693
11 تشریفات مربوط به صادرات کالا 90-10-05 3263
12 مفهوم صادرات 90-10-05 2669
13 تشریفات مربوط به خرید کالا 90-10-05 2661
14 تشریفات واردات و ترخیص کالا 90-10-05 2952
15 علائم اختصاری تجاری 90-10-05 4000
16 انواع اسناد بازرگاني 90-09-13 4077
17 درباره گمرك 90-09-13 2545
18 اسناد در مقابل پرداخت / قبول بروات ارزي / وصول اسنادي: 90-09-13 2002
19 انواع قراردادهاي خارجي 90-09-13 3489
20 قرارداد Buy Back 90-09-13 3544
21 قرارداد اعطاي امتياز خاص 90-09-13 1829
22 همه چيز درباره روشهاي پرداخت در تجارت بين‌الملل 90-09-13 3763
23 اظهارنامه واردات كالا 90-09-12 2549
24 انواع كالا در بازرگاني خارجي 90-05-05 1959
25 حق العمل كار گمركي 90-05-05 1578
26 قرارداد تحت ليسانس (Under License) 90-05-05 8961
27 حمل كالا در تجارت خارجي 90-05-05 2028
28 قرارداد خدمات فني و مهندسي 90-05-05 2000
29 قرارداد ساخت (Turn Key) 90-05-05 3476
30 قرارداد B.O.T 90-05-05 4662
31 همه چيز درباره اعتبار اسنادي (LC) 90-05-05 3817
32 اتاق بازرگانی چیست؟ 90-01-28 2989