فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
1 تعدادی اصطلاحات بازرگانی 93-05-20 14471
2 اصطلاحات اینکوترمز 90-11-09 4632
3 اسناد حمل و بارنامه 90-11-09 2641
4 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی 90-10-06 3085
5 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقوقی 90-10-06 3044
6 مدارک اخذ کارت بازرگانی حقیقی 90-10-06 2963
7 مدارک ابطال یا تعلیق کارت بازرگانی 90-10-06 2398
8 مدارک تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی 90-10-06 3642
9 همه چیز درباره كارت بازرگانی 90-10-06 3988
10 مفهوم واردات 90-10-05 5818
11 تشریفات مربوط به صادرات کالا 90-10-05 3316
12 مفهوم صادرات 90-10-05 2717
13 تشریفات مربوط به خرید کالا 90-10-05 2700
14 تشریفات واردات و ترخیص کالا 90-10-05 2993
15 علائم اختصاری تجاری 90-10-05 4080
16 انواع اسناد بازرگاني 90-09-13 4167
17 درباره گمرك 90-09-13 2581
18 اسناد در مقابل پرداخت / قبول بروات ارزي / وصول اسنادي: 90-09-13 2025
19 انواع قراردادهاي خارجي 90-09-13 3537
20 قرارداد Buy Back 90-09-13 3597
21 قرارداد اعطاي امتياز خاص 90-09-13 1858
22 همه چيز درباره روشهاي پرداخت در تجارت بين‌الملل 90-09-13 3842
23 اظهارنامه واردات كالا 90-09-12 2602
24 انواع كالا در بازرگاني خارجي 90-05-05 1987
25 حق العمل كار گمركي 90-05-05 1600
26 قرارداد تحت ليسانس (Under License) 90-05-05 9242
27 حمل كالا در تجارت خارجي 90-05-05 2064
28 قرارداد خدمات فني و مهندسي 90-05-05 2030
29 قرارداد ساخت (Turn Key) 90-05-05 3576
30 قرارداد B.O.T 90-05-05 4719
31 همه چيز درباره اعتبار اسنادي (LC) 90-05-05 3878
32 اتاق بازرگانی چیست؟ 90-01-28 3027