یکشنبه, 27 اسفند 1396
مديريت فردا - خدمات مدیریت فردا

 

 

بطور کلی خدمات رفتارشناسی را می توان در گروه اصلی دسته بندی نمود :

 

الف) خدمات مطالعات و آماری هوشمند

- کشف الگوی رفتاری مشتریان

- خوشه بندی عملکردی مشتریان و نمایه سازی

- ارزیابی و اعتبارسنجی مشتریان

- ارزیابی و شناخت الگوی خرید مشتریان

- خوشه بندی اجتماعی-ارتباطی مشتریان

- تحلیل سودآوری یک خدمت یا محصول

- شناخت و دسته بندی مشتریان غیرفعال، فعال و سودآور

- پیش بینی رفتار آتی مشتریان (Prediction) :

- پیش بینی ریزش مشتریان

- پیش بینی خرید آتی و سوددهی هر مشتری

و غیره

ب) خدمات مطالعات رفتاری و روانشناختی

- سگمنت بندی مشتریان (رفتاری و دموگرافیک)

- ارزیابی وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی مشتریان

- سنجش رضایت و کیفیت ادراک شده مشتریان

- سنجش نگرش و افکارسنجی مشتریان

- ارزیابی الگوی تصمیم گیری مشتری (تحلیل ارزش)

- سنجش نگرش ذینفعان (کارکنان، مدیران، پیمانکاران)

- تدوین شاخص های اثربخشی برنامه وفاداری

- تحلیل یکپارچه تجربه مشتری

و غیره

 

 

منابع اطلاعاتی :

- پایگاه های اطلاعاتی کارفرما

- گزارشات آماری و توصیفی موجود نزد کارفرما

- کاوش اطلاعات و ممیزی سازمان کارفرما

- داده های اطلاعاتی دست اول (در خصوص صنعت مربوطه و یا فضای بازار)

- پرسشنامه و چک لیست (مشتریان، کارکنان، مدیران)

- مصاحبه ساختاریافته و نیمه ساختاریافته

و غیره

 

ابزارها و روش ها:

- تحلیل های آماری پیشرفته و چندپارامتره

- تحلیل شکاف

- تحلیل سلسله مراتبی

- داده کاوی و الگوریتم های مبتنی بر هوش مصنوعی

و غیره

 

 

خدمات در حوزه توسعه  فروش

انتخاب استراتژیها و تاکتیکهای توسعه فروش می تواند (حتی در کوتاه مدت) بر افزایش فروش و سود شرکت اثر قابل توجهی را داشته باشد.  در این زمینه خدمات قابل ارائه به  شرکتهای پخش عبارتند از :

S1: تحلیل تعادل وزنی و همگونی سبد فروش (Portfolio Analysis)

S2: تحلیل فاکتورهای کلیدی فروش (KSF)

S3: استقرار سیستم تحلیل و برنامه ریزی فروش (Sales Analysis)

S4: تعیین تاکتیکهای افزایش فروش (Promotions Tactics)

S5: تحلیل و افزایش ارزش افزوده برای مشتری (Value Added Analysis)

S6: طراحی شبکه معرفی علمی محصول (Scientific Representation)

S7: نظارت و بهبود عملکرد تیم بازاریابی و فروش (Sales Development)

 

 

خدمات در حوزه شبکه  فروش

گرچه لازم است استراتژی توزیع و فروش همراستا با استراتژیهای برندینگ و مارکتینگ طراحی گردد ولی باید توجه کرد که بیش از ده عامل دیگر نیز بر طراحی شبکه توزیع و فروش موثر هستند. با توجه به بیش از 20 مزیتی که راه اندازی پخش مویرگی برای تولیدکنندگان محصولات در کشور ایجاد می کند، بسیاری از شرکتهای تولیدی (به ویژه در صنایع غذایی، شوینده و بهداشتی، آرایشی و غیره) استراتژی راه اندازی شرکت مستقل پخش مویرگی را انتخاب می نمایند. اما باید توجه داشت که در راه اندازی و مدیریت یک شرکت پخش می بایست به بیش از 200 نکته اجرایی نیز توجه نمود. لذا بر اساس تجربه عملیاتی در حوزه راه اندازی، بهبود عملکرد و توسعه شعب در شرکتهای پخش، در حوزه های ذیل به کارفرمایان مشاوره ارائه می گردد:

الف) راه اندازی و توسعه شبکه فروش (Distribution Channels)

D1: تحلیل و انتخاب استراتژی شبکه فروش (Sales Channels Analysis)

D2: مشاوره راه اندازی و توسعه شبکه پخش مویرگی (Initiation & Development)

D3:  مشاوره استقرار زیرساختهای پخش مویرگی (Automation Solutions)


ب) طراحی و بهبود فرآیندی

D4: طراحی سیستم کامل فرآیندی شرکت پخش (Process-Based System)

D5:  فرآیندهای انبارداری و توزیع کالا (Inventory & Distribution Process)

D6:  بهبود فرآیندهای سفارشگیری، فروش و تسویه (Ordering & Sales Process)

D7: تحلیل عمومی شرکت پخش بر اساس منطق رادار (Diagnosis Model)

 

 

خدمات در حوزه توسعه  فروش

انتخاب استراتژیها و تاکتیکهای توسعه فروش می تواند (حتی در کوتاه مدت) بر افزایش فروش و سود شرکت اثر قابل توجهی را داشته باشد.  در این زمینه خدمات قابل ارائه به  شرکتهای پخش عبارتند از :

S1: تحلیل تعادل وزنی و همگونی سبد فروش (Portfolio Analysis)

S2: تحلیل فاکتورهای کلیدی فروش (KSF)

S3: استقرار سیستم تحلیل و برنامه ریزی فروش (Sales Analysis)

S4: تعیین تاکتیکهای افزایش فروش (Promotions Tactics)

S5: تحلیل و افزایش ارزش افزوده برای مشتری (Value Added Analysis)

S6: طراحی شبکه معرفی علمی محصول (Scientific Representation)

S7: نظارت و بهبود عملکرد تیم بازاریابی و فروش (Sales Development)

 

 

خدمات در حوزه شبکه  فروش

گرچه لازم است استراتژی توزیع و فروش همراستا با استراتژیهای برندینگ و مارکتینگ طراحی گردد ولی باید توجه کرد که بیش از ده عامل دیگر نیز بر طراحی شبکه توزیع و فروش موثر هستند. با توجه به بیش از 20 مزیتی که راه اندازی پخش مویرگی برای تولیدکنندگان محصولات در کشور ایجاد می کند، بسیاری از شرکتهای تولیدی (به ویژه در صنایع غذایی، شوینده و بهداشتی، آرایشی و غیره) استراتژی راه اندازی شرکت مستقل پخش مویرگی را انتخاب می نمایند. اما باید توجه داشت که در راه اندازی و مدیریت یک شرکت پخش می بایست به بیش از 200 نکته اجرایی نیز توجه نمود. لذا بر اساس تجربه عملیاتی در حوزه راه اندازی، بهبود عملکرد و توسعه شعب در شرکتهای پخش، در حوزه های ذیل به کارفرمایان مشاوره ارائه می گردد:

الف) راه اندازی و توسعه شبکه فروش (Distribution Channels)

D1: تحلیل و انتخاب استراتژی شبکه فروش (Sales Channels Analysis)

D2: مشاوره راه اندازی و توسعه شبکه پخش مویرگی (Initiation & Development)

D3:  مشاوره استقرار زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری پخش مویرگی (Automation Solutions)


ب) طراحی و بهبود فرآیندی

D4: طراحی سیستم کامل فرآیندی شرکت پخش (Process-Based System)

D5:  فرآیندهای انبارداری و توزیع کالا (Inventory & Distribution Process)

D6:  بهبود فرآیندهای سفارشگیری، فروش و تسویه (Ordering & Sales Process)

D7: تحلیل عمومی شرکت پخش بر اساس منطق رادار (Diagnosis Model)

 

 
<< شروع < قبلی 1 2 3 بعدی > انتها >>

صفحه 2 از 3